Career

ร่วมงานกับเรา

Sale ต่างจังหวัด

ดูแลลูกค้าในเขตการขายต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

Sale กรุงเทพ

ดูแลลูกค้าในเขตการขาย กทม. ที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานขับรถส่งเอกสาร(สาขาปากเกร็ด)

วางบิล , เก็บเช็ค , เก็บเงินสด, บัตรเครดิต