Career

ร่วมงานกับเรา

Sale ต่างจังหวัด

ดูแลลูกค้าในเขตการขายต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

Sale กรุงเทพ

ดูแลลูกค้าในเขตการขาย กทม. ที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานขับรถส่งเอกสาร(สาขาปากเกร็ด)

วางบิล , เก็บเช็ค , เก็บเงินสด, บัตรเครดิต

เจ้าหน้าที่บัญชี

ภาษีซื้อ-ภาษีขาย

นักการตลาดออนไลน์

ดูเเลการตลาดและสื่อออนไลน์ ทั้งหมด เช่น Lazada Shopee

หัวหน้าแผนกไฟฟ้าเเละสุขาภิบาล

รับผิดชอบไฟฟ้าและอาคารทั้งหมด