ภาพรวม

โลโก้ของบริษัท
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาคในการผลิต และจำหน่ายสินค้าตกแต่งภายในทั้งหมด มีทั้งสินค้าที่ทันสมัย และคุณภาพดี พร้อมบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลาเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดและพัฒนาบุคลากร และกระบวน การทำงานอย่างต่อเนื่อง

 
ชื่อบริษัท                         บริษัท อี.แอนด์ วี. จำกัด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า E.AND V. Company Limited
ปีที่ก่อตั้ง                        เริ่มต้นดำเนินธุรกิจเมื่อปี ค.ศ.1985 และมีการจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทจำกัดเมื่อปี ค.ศ. 1992.
ทุนจดทะเบียน                 เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มก่อตั้งบริษัท ปี ค.ศ. 1992 ด้วยเงินจดทะเบียน 3,000,000 บาท และมีการเพิ่มทุนจะเบียน มาเรื่อย ๆ จนถึงปี ค.ศ. 2004 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท
วัตถุประสงค์                    เพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับตกแต่งภายในทั้งหมด โดยจำหน่ายในเมืองไทย และ ประเทศต่างๆทั่วโลก
ประเภทธุรกิจ                   โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าตกแต่งภายใน
ประธานกรรมการบริษัท    นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ
พนักงาน                          มีพนักงานในบริษัททั้งหมดกว่า 800 คน
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาคในการผลิต และจำหน่ายสินค้าตกแต่งภายในทั้งหมด มีทั้งสินค้าที่ทันสมัย และคุณภาพดี พร้อมบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลาเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดและพัฒนาบุคลากร และกระบวน การทำงานอย่างต่อเนื่อง.
บริษัท อี.แอนด์ วี. จำกัด (E.AND V. Company Limited) ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1985 และได้จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1992 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าตกแต่งภายใน โดยในระยะเริ่มแรกมีสินค้าผลิตและจำหน่ายเพียงไม่กี่ประเภท คือ ผ้าม่าน, มู่ลี่, ม่านปรับแสง, ม่านม้วน และมีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่สี่แยกบ้านแขก แต่ด้วยสินค้าได้รับการตอบรับ และมีการสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาเป็นจำนวนมากและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้นไปอีกทางฝ่ายบริหาร จึงมีการย้ายกำลังการผลิตเป็นที่สาขาเพชร เกษม81 เมื่อปีค.ศ.2002 และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท ในปีค.ศ.2004 โดยปัจจุบันสาขาเพชรเกษม 81นี้ถือว่าเป็นสำนักงานใหญ่(Head Office) มีพื้นที่มากถึง 20 ไร่ มีพนักงานมากกว่า 800 คน มีรถให้บริการกว่า100 คัน มีกำลังการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง มีคลังสินค้าขนาดใหญ่ ด้วยกันทั้งหมด 3 คลัง มีสาขา และ โชว์รูมสินค้าอยู่ทั่วประเทศไทย